Dutch ICU Fighter

In opdracht van Life Science Business zijn we tot het ontwerp gekomen van de Dutch ICU Fighter, wereldwijd het eerste gepatenteerde systeem om het ziekenhuispersoneel op de IC-afdeling te ontzorgen bij het Prone & Supine positioneren (buik- en rugligging) van coronapatiënten.

Een uitvinding van drs. Mehrdad Omidvar

Uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dat (corona)patiënten met ernstige ARDS een goede respons geven door beademing in de prone positie. Door de inzet van de Dutch ICU Fighter kunnen de patiënten binnen 5 minuten omgedraaid worden met behulp van slechts 2 zorgprofessionals. Het inzetten van dit systeem zorgt ervoor dat de ziekenhuizen tijd besparen, minder personeel hoeven in te zetten en lagere zorgkosten hebben. Tevens zorgt het ervoor dat minder fysieke inspanning van het ziekenhuispersoneel vereist wordt.

Hoe het werkt

Het concept model van de Dutch ICU Fighter bestaat uit twee draaisystemen met een elektrisch bedienbaar rolsysteem aan weerszijden van het bed. Nadat de patiënt volledig gefixeerd is en de veiligheidsriem is vastgezet, wordt de patiënt met behulp van het liftsysteem opgetild, omgedraaid en in de juiste houding op het bed gelegd.

Een samenwerking van Brabantse ondernemers

Dankzij de vrijwillige inzet en steun van Brabantse ondernemers is het concept model van de Dutch ICU Fighter een feit geworden. De firma Visual Brand heeft ervoor gezorgd dat er een professionele animatie film gemaakt is, waardoor de zorgprofessionals heel snel getraind kunnen worden. Firma Johan Boot heeft de metaalbewerking en technische aspecten uitgevoerd en Brabants Ontwerp het industriële design. Zeilmakerij C. Witte heeft gezorgd voor het speciale, uit Frankrijk afkomstige, textiel voor het rolsysteem, terwijl het professionele spuitwerk door Van Gestel Autoschade Etten-Leur is gedaan. HSA Breda heeft de belettering en MediPlus de benodigde medische hulpmiddelen geregeld.

Lees ook dit artikel op de website van het vakblad aandrijftechniek.